Het oudste bouwwerk van Amsterdam

De Oude Kerk is het oudste gebouw van Amsterdam. Maar niet ver van die kerk vandaan, vinden we de resten van een nog veel ouder bouwwerk. Opgegraven in 1994, maar inmiddels weer onder de grond verdwenen. Het gaat om een kasteel uit het jaar 1280. De oudste zichtbare delen van de Oude Kerk dateren uit de tweede helft van de 14e eeuw; de gevonden kasteelresten zijn bijna 100 jaar ouder.

Lees “Het oudste bouwwerk van Amsterdam” verder