Amsterdam in tijden van cholera

willemsstraat_top
Stinkende sloot: de Goudsbloemgracht in de Jordaan, het water sterk vervuild en een ondraaglijke stank verspreidend. Om die reden werd de gracht in 1854 gedempt. Om elke herinnering aan de voormalige achterbuurt uit te bannen, werd de naam veranderd in Willemstraat.

Van 1832 tot het einde van de 19e eeuw stierven duizenden Amsterdammers aan cholera. De ziekte kon volkomen onverwacht toeslaan en was bijzonder dodelijk. Het kwam voor dat gezonde mensen op straat opeens ten prooi vielen aan cholera en binnen een paar uur stierven. De dood kwam op een afschuwelijke manier: hevige diarree en braken, stuiptrekkingen en een blauw kleurende huid. Er hing jarenlang een verlammende angst over de stad. De oorzaak van cholera was onbekend, een adequaat medicijn niet voorhanden.

Lees “Amsterdam in tijden van cholera” verder